wow在潘达利亚怎么飞:这个日志 真的很好 你若不看 是你不好 - Qzone日志

来源:百度文库 编辑:我爱散文网 时间:2019/10/23 09:06:01
  钱多钱少,够吃就好。人丑人美,顺眼就好。­

          人老人少,健康就好。家穷家富,和气就好。­

          老公晚归,有回就好。老婆唠叨,顾家就好.

          孩子从小,就要教好。博士也好,卖菜也好。

          长大以后,心安就好。房屋大小,能住就好。­

          名不名牌,能穿就好。两轮四轮,能驾就好。­

          老板不好,能忍就好。一切烦恼,能解就好。­

          坚持执着,放下最好。人的一生,平安就好。­

          不是有钱,一定会好。心好行好,命能改好。­

          谁是谁非,天知就好。修福修慧,来世更好。­

          说这么多,明白就好。天地万物,随缘就好。­

          很多事情,看开就好。人人都好,天天都好。­

          你好我好,世界更好。总而言之,知足最好。